Zin om te komen zingen?
Enthousiaste mannen en vrouwen die kunnen zingen zijn van harte welkom.
We repeteren gemiddeld 3x per maand op donderdagavond in ‘de Muzen’ aan de Oliemolen te Roosendaal.
Neem bij interesse contact met ons op via opus165@gmail.com

Postadres
0pus165
p/a Burgerhoutsestraat 98
4702 BG Roosendaal

E-mailadres
opus165@gmail.com

Bestuur
Peter Schellingerhout (penningmeester/ interim voorzitter)
Saskia van Baal (secretaris)
Ludwina van Dorst  (alg. bestuurslid)